Pytania? Dzwoń: +48 505 117 188

Regulamin kursów Warsztat na Maxa

Regulamin zajęć w warsztacie stolarskim

Warsztat na Maxa

 

Każdy uczestnik kursów jest zobowiązany podpisać regulamin przed przystąpieniem do zajęć.

Kupując kurs w warsztacie, automatycznie akceptujesz regulamin kursu.

 1. Zajęcia odbywają się w warsztacie stolarskim pod wskazanym adresem : Warszawska 51, Dawidy , o czasie podanym przez organizatorów .
 2. Aby wziąć udział w zajęciach należy uiścić opłatę wskazaną na stronie internetowej warsztatnamaxa.pl Obowiązuje przedpłata
 3. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i wskazana bezpośrednio na aukcji danego kursu.
 4. Jeśli kursant nie może wziąć udziału w wykupionym kursie następuję przepisanie go na inny termin , po uzgodnieniu terminu odpowiedniego dla obu stron .
 5. W cenie zajęć są wszystkie potrzebne materiały niezbędne do wykonania danego projektu .
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu.
 7. Kursant jest zobowiązany do podpisania „Oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami BHP”
 8. Podczas jednych zajęć realizujemy jeden projekt .
 9. Czas zajęć jest określony w aukcji każdego kursu, na stronie warsztatnamaxa.pl
 10. Organizator zobowiązuje się zapewnić niezbędną odzież ochronną
 11. Organizator nie gwarantuje ukończenia mebla, nad którym pracuje kursant.
 12. Kursant może wykupić dodatkowe roboczogodziny , do wykorzystania po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorami.
 13. W razie niemożliwości stawienia się na kursie istnieje możliwość zmiany terminu.
 14. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za kurs. Istnieje możliwość wymiany należności na płatność za inny kurs, lub inny termin.